PROGRAM IwPM

INWESTUJ W POLSKIE MORZE INWESTUJ W POLSKIE MORZE
jest programem społecznym
mającym na celu uświadomienia Polakom jakie zalety ma stworzenia pozytywnego nastawienia turystycznego do naszych nadmorskich regionów wypoczynkowych.
  Inwestycja i
i spędzanie wolnego czasu nad polskim morzem powinny być priorytetowym obowiązkiem każdej polskiej rodziny.

Liczymy się z tym iż nasza infrastruktura i otoczenia morskie
jest dalekie od tego które widzimy w zagraniczych
kurortach, dlatego polecamy każdemu do zainwestowania
w polskie morze.

Pod słowem inwestycja nie mamy na myśli tylko wielkich pieniędzy.
Inwestycja to także zachowania i czynności codzienne ludzi.
Jeśli nie masz pieniędzy, nie brudź, nie pal na plażach, dbaj o czystość,
nie zakłócaj porządku, dołóż swoją cegiełkę do pozytywnego postrzegania 
naszych plaż przez zagranicznych turystów.
Jeśli masz pieniędze stwórz nowy park, zbuduj nowoczesny hotel, zainwestuj
w sporty wodne i ich otoczenie.

Potencjał Polaków i ich motywacja do wypoczywania nad polskim morzem,
powinny być niewyczerpalnym źródłem dla inwestorów i gospodarzy
miejscowości nadmorskich.

Dbając wspólnie o wizerunek naszego morza możemy wiele osiągnąć,
ale należy pamiętać że to ciężka i mozolna praca,
wymagająca poświęcenia i determinacji.

KoDia Revolution COCOPITO Wear TM